Boğaziçi Üniversitesi

150 yılı aşan geçmişi ile akademik özerklik ve katılımcı yönetim anlayışını temel alan, yaşamın her alanında düşünce özgürlüğünü savunan Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve araştırma performansı ile dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almış, kendisini fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış, mükemmeliyetçiliği benimsemiş bir kamu üniversitesidir.

Türkiye’nin en iyi öğrencileri ile seçkin öğretim üyelerini özgür ve özgürlükçü bir ortamda biraraya getiren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine kendi alanlarında güçlü bir donanım sağlarken, onlara kendilerini, Türkiye’yi ve dünyayı daha iyi tanımalarını sağlayacak bir sosyal ortam sunar. Boğaziçi Üniversitesi dünya çapındaki öğretim üyeleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte Türkiye üniversiteleri içinde etki değeri en yüksek, yenilikçi araştırmaları yapmaya devam etmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi’nin vizyonu, eğitimde ve araştırmada evrensel standartlarda başarılı, sürdürülebilir ve “yeşil” bir üniversite olmaktır. Sürdürülebilir Kampüs Yaşamı için Boğaziçi Üniversitesi mensupları çevre bilincine sahip olacak ve yapılacak çalışmalara günlük kampus yaşantısı ve öğretim programı çerçevesinde entegre olacaktır.

Sürdürülebilir Kampüs Yaşamı için üniversite elemanları ve öğrencilerin de katılımı ile çevre kirliğininin önlenmesi, enerji ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nin çevresel ve sosyal açıdan çeşitli sürdürülebilir eğitim ve öğretim uygulamaları ile ulusal ve uluslararası platformda “örnek sürdürülebilir üniversite kampüs yaşamı” olarak belirtilmesi amaçlanmaktadır.