WWF-Türkiye

WWF-Türkiye dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından WWF’in uluslararası ağının bir parçasıdır. Beş milyonu aşkın destekçiye ve 100’den fazla ülkede etkin bir küresel ağa sahip WWF’in misyonu; dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyarak, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek gezegenimizin doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmaktır. Bunun için; yerel ve merkezi hükümet, iş dünyası ve vatandaşlarla ortak akıl üretmeyi, farkındalık yaratmayı ve karar süreçlerinde etkili olmayı hedefler. WWF-Türkiye çalışmalarını “biyolojik çeşitliliğin korunması” ve “ayak izinin azaltılması” olmak üzere iki ana başlık altında yürütür.

WWF-Türkiye, 1996 yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin öncülüğünde kurulmuş, 2001 yılında ise WWF’in  uluslararası ağına katılarak  WWF-Türkiye ünvanını almıştır. WWF-Türkiye, çalışmalarını bağışlar ve kurumsal sponsorluklar ile yürüten, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir vakıftır ve 40 yıldır doğa korumada sayısız başarılı projeye imza atmıştır.