Program Hakkında

Yeşil Nesil Restoran Programı nedir?

Yeme-içme sektöründe süreçleri daha sürdürülebilir hale getirmek ve dönüşüme öncülük etmek için Boğaziçi Üniversitesi ve WWF-Türkiye işbirliğiyle oluşturulan Türkiye’ye özgü bir sertifika sistemidir.

Neden böyle bir sertifika sistemine ihtiyaç duyduk?

WWF tarafından 2 yılda bir gezegenin durumunu ortaya koymak için yayınlanan Yaşayan Gezegen raporu, doğa ve insan ilişkisinin son 40 yıldır tehlikeli bir döneme girdiğinin altını çiziyor. Artan nüfus ve aşırı tüketim doğaya kendini yenileme şansı tanımıyor. Rapora göre, son 40 yılda biyolojik çeşitlilik küresel ölçekte yüzde 30 azaldı. Topyekün bir davranış değişikliğine gidilmediği takdirde, Ekolojik Ayak İzi’nin daha da artacağına dikkat çekiyor.
Ekolojik Ayak İzi, WWF’in yenilenebilir doğal kaynak depolarımızı nasıl boşalttığımızı ölçmek için kullandığı bir yöntem ve gezegen sayısı cinsinden tanımlanıyor. Bütün doğa koruma kuruluşlarının üzerinde anlaştığı bir gerçek var ki, bugün için dünyanın bize sunduğu kaynakların  yüzde 50 fazlasını tüketiyoruz. Yani sadece bir gezegenimiz varken 1,5 varmış gibi davranıyoruz. İş yapış şekillerimizi değiştirmezsek bu oran büyük bir hızla artacak ve 2030’da artan nüfusa 2 gezegen bile yetmeyecek.
Doğanın bize sunduğu eşsiz ekosistem hizmetlerinin yanında gıdanın özel bir yeri var. Gıda, 160’tan fazla ülkede bir insan hakkı olarak tanımlanıyor ve herkesin ihtiyacı kadar gıdaya erişememesi geleceğin en büyük risklerinden biri kabul ediliyor.  2011 verilerine göre dünya nüfusunun 1,5 milyarı obezken, 1 milyarı yetersiz besleniyor ve diğer 1 milyarı ise açlık sınırında.  Artan gıda talebi bize bunu sağlayan ekosistem üzerinde müthiş bir baskı yaratıyor. Yapılan hesaplamalar gıda üretiminin, iklim değişikliği, kuraklık, hava ve su kirliliği, iletoprak erozyonuyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.
İhtiyacın üstünde ve çoğu kez çevresel etkileri düşünülmeden gerçekleştirilen tüketim bir yandan gıdaya eşit erişimi tehlikeye atarken bir yandan da enerji, su, hava gibi doğal kaynakları tüketiyor ve çöp dağlarının oluşmasına sebep oluyor.
Boğaziçi Üniversitesi ve WWF-Türkiye işbirliğiyle yürütülecek Yeşil Nesil Restoran Projesi’nin amacı da bu ana soruna odaklanarak değişime öncülük etmek.

Nelere dikkat ediyoruz?

Tüketimin daha sorumlu yapılabilmesi için hem tüketenlerin hem de ürün/hizmet sunan tarafların benzer bilgi ve farkındalık seviyesinde olmaları gerekir.
Restoranların doğa üzerindeki etkileri çok çeşitli:

  • Yemek hazırlama, soğutma ve  ortamın idamesi için gerekli enerji tüketimi
  • Gıda ve ortam temizliği içinsu tüketimi
  • Gıda tedariki
  • Kimyasal kullanımı
  • Yemek hazırlığı sırasında ve sonrasında oluşan atıklar.

Boğaziçi Üniversitesi ve WWF-Türkiye işbirliğiyle bu ana alanları kapsayacak Yeşil Nesil Restoran Sertifikası’nın ölçütlerioluşturuldu. Amacımız, yurtdışında sıklıkla görünen derecelendirme sistemlerini Türkiye şartlarına uyarlamak ve Türkiye’deki yeme-içme sektöründe çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.
Dünyadaki benzer uygulamaları gerçekleştirenler bu derecelendirme sisteminin bütün taraflar için bir kazan-kazan durumu yarattığı konusunda hemfikir. Bu uygulamaların işletmelere faydaları özetle, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Daha düşük enerji tüketimive işletme maliyetlerinde düşüş
  • Kamuoyunda bilinirlik/itibar artışı
  • Sektöre öncülük, liderlik
  • Çalışanların işe bağlılığının artması